Tagged: ковид-19

Детска астма и Ковид-19: какви са настоящите препоръки

Бронхиалната астма остава най-честото хронично белодробно заболяване в детска възраст с вариабилна честота между 8-10% и с проява на клиничните симптоми в над 80% от случаите в ранна детска и предучилищна възраст.