Tagged: конференция

“От симптома към диагнозата”, ХVI-та педиатрична научно-практическа конференция, Бургас

“От симптома към диагнозата”, ХVI-та педиатрична научно-практическа конференция, Бургас

Тема: “Температурни състояния в детска възраст – много!!!… много???” регистрация: 11:00 ч, до 13:00 ч., 16 септември пленарни заседания: 14:00 ч. до 19:00 ч., 16 септември 09:00 ч, до 13:00 ч., 17 септември Регистрация и...

Медицинският университет в Пловдив се оформя като център за изследване на аутизъм

Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие организира на 3 и 4 април втора интердисциплинарна конференция „Мултифасетен поглед върху детското развитие“ на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”…

Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект

В София на 12 и 13 ноември 2014 г. се проведе среща на високо ниво „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“. Конференцията обединява усилията на 3 водещи организации, работещи в подкрепа на децата и семействата – УНИЦЕФ, Фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата…