Tagged: курсове

Детска пневмология

“Детска пневмология“

За специализиращи по Наредба №34.

Продължителност: 6 мес.

Начало: целогодишно

Курсисти: 10

База: УМБАЛ “Александровска”

Детски болести /Наредба 34/

“Детски болести /Наредба 34/“

За специалисти по Наредба №34, преминали първите 3 години от специализацията

Продължителност: 6 мес.

Начало: целогодишно

Курсисти: 10

Детски болести – I-во ниво

“Детски болести – I-во ниво“

Основен курс за лекари, специализиращи детски болести по Наредба №34, преминали първите 2 години от специализацията

Продължителност: 30 календарни дни

Начало: 02.02.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.:проф. д-р Литвиненко, дм.

Детска пневмология

“Детска пневмология“ За специализиращи по Наредба №34. Продължителност: 6 мес. Начало: целогодишно Курсисти: 10 База: УМБАЛ „Александровска“    

Детска офталмология

“Детска офталмология“ Индивидуално обучение за специализиращи „Очни болести“  по условията на Наредба №34. Продължителност: 1 – 3 месеца Начало: целогодишно Курсисти: 5 База: УМБАЛ „Александровска“

Ставна болка – диагноза и лечение

“Ставна болка – диагноза и лечение“ Тематичен курс за педиатри, ОПЛ. Продължителност: 2 дни Начало: 24.11.2014 г. Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р Стефанов, дм Кредитни точки: 16    

Образна диагностика в неонатологията

“Образна диагностика в неонатологията“ Тематичен курс за педиатри и неонатолози. Тематичен курс за специализиращи „Неонатология“ по условията на Наредба №34. Продължителност: 3 дни Начало: 17.11.2014 г. Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р  Георгиева,...