Tagged: курс

Затлъстяване метаболитен синдром в детска и юношеска възраст, етиология, патогенеза, клинична изява, усложнения и лечение

„Затлъстяване и метаболитен синдром в детска и юношеска възраст, етиология, патогенеза, клинична изява, усложнения и лечение“

Тематичен курс за педиатри със специалност детска ендокринология, ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 16.03.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова, дм.

Кредитни точки: 16

Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза

“Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза“

Тематичен курс за педиатри

Продължителност: 2 дни

Начало: 04.05.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: проф. д-р Тинчева, дм.

Кредитни точки: 16

Лечение с инсулинови помпи

“Лечение с инсулинови помпи“

Тематичен курс за педиатри със специалност детска ендокринология, ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 06.04.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова, дм.

Кредитни точки: 16

Детска коремна ехография

“Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 07.12.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

Детска коремна ехография

“Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 30.03.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата

“Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-ендокринолози, неонатолози, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 25.05.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези

“Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези“

Тематичен курс за педиатри, ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 20.05.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стефанова

Кредитни точки: 15

Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст

“Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 09.03.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова

Кредитни точки: 16

Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето

“Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози, неонатолози, ОПЛ, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 24.04.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24