Tagged: „Майчино и детско здраве”

Откриха кабинет „Майчино и детско здраве“ и в Пловдив

В Пловдив официално бе открит вторият за страната Медико-социален кабинет „Майчино и детско здраве”, локализиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Пловдив“ АД. Събитието бе уважено от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, която посочи…