Tagged: медицински одит

Проф. Златица Петрова: „Ключовата дума за постигане на по-качествено здравеопазване е партньорство“

Проф. Златица Петрова завършва висшето си образование по медицина в МУ – София през 1977 г. Лекарската си практика започва в отделението по хирургия…

Дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, брой 11/2016

ИАМО съдейства за и стимулира спазването на изискванията на стандарти в здравеопазването, извършва оценка на качеството на оказваната медицинска помощ с цел неговото подобряване, а не непременно санкциониране при констатиране на нарушения…

Детското здравеопазване: проблеми и решения, брой 11/2016

Увеличението на постъпилите сигнали и жалби в ИАМО, както и на зачестилите неблагоприятни събития, довели до сериозни нежелани резултати, станаха повод за многократно самосезиране на Агенцията за извършване на проверки на условията, организацията и алгоритмите на работа на лечебните заведения при оказване на медицинска помощ при деца…