Tagged: национален имунизационен календар

Доц. Атанас Мангъров: “Основен проблем на националния ни имунизационен календар са законовите противоречия”

В България „задължителните” ваксини от доста време всъщност не са такива, тъй като липсва санкция при неприлагане или отказ. У нас ваксините са дотолкова „задължителни“, доколкото трябва да се прилагат на всички деца и са безплатни…

Проф. Переновска: “За Българския имунизационен календар се осигуряват възможно най-съвременните ваксини”

Министерство на здравеопазването направи всичко възможно да осигури необходимите количества ваксини и въпреки затрудненията, не бяха допуснати съществени пропуски в имунизацията на децата. Вярвам, че световният недостиг на тези ваксини – проблем, за който международните здравни организации търсят решение, ще бъде преодолян в най-скоро време…

Д-р Ангел Кунчев: „Разработването на Национална програма ще изиграе положителна роля за подобряване на имунопрофилактиката в страната“

Опазването на страната от опасни заразни болести и недопускането на епидемии е въпрос на национална сигурност и една от основните отговорности на държавата.

БПА предложи конкретни мерки за подобряване на имунопрофилактиката в страната

БПА предлагат създаване на Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката в страната, която да обхване всички проблеми – снабдяване, изпълнение на имунизационния календар (от задължителни и препоръчителни ваксини), създаване на електронен регистър, подобряване на начина на подаване, събиране и анализ на нежеланите реакции…