Tagged: невродинамика

PNF-терапията помага на деца с нервно-мускулни и мускулно-скелетни дисфункции да “отключат” своя скрит функционален потенциал

PNF е концепция, която най-лесно би била обяснена като метод за подобряване на функционалноста на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите…