Tagged: обучения

Детска пневмология

“Детска пневмология“ За специализиращи по Наредба №34. Продължителност: 6 мес. Начало: целогодишно Курсисти: 10 База: УМБАЛ „Александровска“    

Детска офталмология

“Детска офталмология“ Индивидуално обучение за специализиращи „Очни болести“  по условията на Наредба №34. Продължителност: 1 – 3 месеца Начало: целогодишно Курсисти: 5 База: УМБАЛ „Александровска“

Ставна болка – диагноза и лечение

“Ставна болка – диагноза и лечение“ Тематичен курс за педиатри, ОПЛ. Продължителност: 2 дни Начало: 24.11.2014 г. Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р Стефанов, дм Кредитни точки: 16    

Образна диагностика в неонатологията

“Образна диагностика в неонатологията“ Тематичен курс за педиатри и неонатолози. Тематичен курс за специализиращи „Неонатология“ по условията на Наредба №34. Продължителност: 3 дни Начало: 17.11.2014 г. Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р  Георгиева,...

Системни заболявания на съединителната тъкан /кола-генози/

“Системни заболявания на съединителната тъкан /кола-генози/“ Тематичен курс за педиатри Продължителност: 3 дни Начало: 10.11.2014 г. Курсисти: 25 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р Михайлова, дм Кредитни точки: 24

Новости в детската нефрология и диализа

“Новости в детската нефрология и диализа“ Тематичен курс за педиатри и педиатри-нефролози. Продължителност: 3 дни Начало: 03.11.2014 г. Курсисти: 10 База: СБАЛДБ Отг.: Доц. д-р Буева, дм Кредитни точки: 24 

Нарушения в диференцирането на пола, скрининг за вродена надбъбречнокорова хиперплазия

“Нарушения в диференцирането на пола, скрининг за вродена надбъбречнокорова хиперплазия“ Тематичен курс за педиатри, педиатри – ендокринолози, неонатолози, ОПЛ със и без специалност. Продължителност: 3 дни Начало: 20.10.2014 г. Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.:...