Tagged: опасност ваксини

Разработване на ваксините

Ваксините трябва да преодолеят редица предизвикателства, преди да станат регистрирани продукти. Разработването на ваксините изисква много стъпки – предклиничният стадий може да отнеме от 5 до 15 години. След него клиничният стадий също може да отнеме от 5 до 15 години. След регистрацията на ваксините се изисква непрекъснато проследяване на безопасността им…

Как да възвърнем доверието във ваксините?

Нежеланите лекарствени реакции след имунизация (локално дразнене) са основание за слухове относно безопасността на ваксините. Могат да бъдат изброени много други причини за „разбунване на духовете” – публикации за ново проучване, нови препоръки или

В отговор на тревогите на родителите: съдържат ли ваксините опасни консерванти, адювантни и остатъчни субстанции?, част 2

Някои родители, изплашени от новините в медиите или от данните в Интернет, се тревожат от това, че съдържащите се във ваксините субстанции – тимеросал, формалдехид, алуминий, антибиотици и др., са опасни. Как да ги успокоим… (част 2)

В отговор на тревогите на родителите: съдържат ли ваксините опасни консерванти, адювантни и остатъчни субстанции?, част 1

Някои родители, изплашени от новините в медиите или от данните в Интернет, се тревожат от това, че съдържащите се във ваксините субстанции – тимеросал, формалдехид, алуминий, антибиотици и др., са опасни. Как да ги успокоим…