Tagged: Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Ремоделаж при епифизарна увреда на дисталния радиус: клиничен случай. Природата срещу терапевтичната грешка

Представяме клиничен случай на 12-годишен пациент с епифизарна увреда на долния край на лъчевата кост. След добра първична репозиция и неспазване на терапевтичния протокол, при сваляне на имобилизацията е налице лошо зарастване на фрактурата със съществена деформация. С оглед рисковете от реманипулация и оставащия костен растеж се взе решение за проследяване на пациента.

Доброкачествени костни тумори

Диагнозата “костен тумор” при подрастващи е източник на голямо притеснение за пациента, родителите и лекуващия лекар. За щастие, такива лезии при деца са доброкачествени. Въпреки че има множество доброкачествени костни тумори, в голяма част от случаите при пациентите незавършили костния растеж, диагнозата може да бъде поставена въз основа на рентгенологичните и клинични данни с висока точност, дори и без извършване на биопсия. Някои доброкачествени костни тумори могат да наподобят злокачествени състояния и е най-добре такива пациенти да бъдат насочени към специалист с опит в ортопедичната онкология.

Ултразвукова диагностика на болезнена детска тазобедрена става

Оплакванията от болка в тазобедрената става (ТБС) при децата са често срещан и потенциално сериозен симптом. Това често представлява диагностично предизвикателство, особено при малкото дете, което не съобщава адекватно мястото на болката или наличието на предходна травма. През последните десетилетия ултразвуковото изследване (УЗД) се превърна в златен стандарт при диагностиката в най-ранна възраст на заболяванията на детската тазобедрена става.

Предна бедрена болка

Забавянето на диагнозата, особено в случаи на адолесцентна епифизиолиза и септичен коксит, може да доведе до необратимо разрушаване на детската тазобедрена става. Това налага основно внимание към изследването на обема движения и рентгенография в две проекции на тазобедрените стави при деца с болка в надколенна или преднобедрена област.

Практическа педиатрия, брой 11/2021

Тема на броя: Значими ортопедични и травматологични състояния в детска възраст Гост редактор: Д-р Явор Пукалски Разгледайте броя ТУК Изтеглете броя ОТ ТУК СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА НА БРОЯ Болкови синдроми на долните крайници в юношеството Я....

Ортопедична травма при деца – усложнения. Компартмънт синдром, съдови и нервни увреди

Усложненията вследствие на травма на опорно-двигателния апарат често могат да бъдат инвалидизиращи, а в някои случаи – животозастрашаващи. Тяхната диагностика е предизвикателство за всеки лекар, като това важи в още по-голяма степен при децата. Разглеждаме три от най-честите и сериозни усложнения, наблюдавани при ортопедични травми, тяхната диагностика и начини за лечение.

Ортопедична травма в детска възраст – протоколи и поведение

Спешното дефинитивно лечение на ортопедични травми се налага относително рядко в детска възраст. Изключение правят определени открити фрактури, ампутации, компартмент синдром, нестабилни тазови, съдови или гръбначни увреди. При всички други случаи обикновено е достатъчно временна имобилизация и планиране на дефинитивното лечение в рамките на 24-72 часа…

Фемуро-ацетабуларен импинджмент при подрастващи

Фемуро-ацетабуларният импинджмент (ФАИ) се свързва с динамичен феномен, при който възниква патологичен конфликт между компонентите на тазобедрената става при повтарящи се движения, извън аксиалните натоварвания. Разнообразни костни промени на ацетабулума и/или на проксималното бедро, съчетани с крайни движения в тазобедрената става, водят до увреди, които се описват първоначално в меките структури (лабрум и/или ставен хрущял).

Сколиоза

Сколиозата е състояние, при което гръбначният стълб на човек се изкривява странично. Тя засяга около 3% от хората и най-често се наблюдава във възрастта между 10 и 20 год., като момичетата са засегнати 4 пъти по-често.
Извивката обикновено е “S”- или ”C”-образна, триизмерна. Болката е типична за пациентите, приключили костния растеж, и се влошава с възрастта. Диагнозата се потвърждава с теста на Adam и рентгенографии. Стандартната техника за оценка на тежестта на курватурата е измерването на ъгъла на Cobb.