Tagged: Отделение по детска урология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Остър скротум в детската възраст

Всяко болезнено неясно състояние на скротума изисква незабавното му диагностициране. Прецизната анамнеза, клиничният преглед и използването на ултразвук с доплер са в основата на бързото и точно поставяне на диагноза. Лечението зависи от диагнозата – хирургично в спешен порядък или консервативно…

Диагностика и лечение на пациенти с хипоспадия

Хипоспадията е заболяване, което заема голям дял от вродените заболявания на отделителната система. Пациентите с установена хипоспадия често имат и съпътстващи заболявания. Това изисква провеждането на пълноценна диагностика и предприемането на подходящ избор на оперативна техника…

Неврогенни разстройства на уринирането при деца

При децата с НПМ важни фактори за достигане на оптимално качество на живот са запазването на бъбречната функция, постигането на ранна социално приемлива континентност и независимост на детето по отношение поддържане на мехурната и чревната функции…

Нощното напикаване – често срещан проблем в детската възраст, брой 7/2019

Нощното напикаване представлява както медицински, така и значим социален проблем. В основата на правилното поведение и лечение стои точно поставената диагноза, а това може да стане посредством добре снетата анамнеза, назначаване на необходимите лабораторни и образни изследвания, а при нужда и на използването на допълнителни специализирани уродинамични методи (урофлоуметрия и  цистотонометрия)… 

Д-р Стоян Пеев: „Честотата на бъбречно-каменната болест се увеличава“

Д-р Стоян Пеев завършва Медицинския университет в София през 2000 г. От 2001 г. започва да работи като лекар-ординатор в Центъра за спешна медицинска помощ – София, а от следващата година започва специализация в секцията по Спешна и детска урология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”…