Tagged: отделителната система

Скринингова програма за аномалии на отделителната система

Пренатално установени аномалии на плода се наблюдават в 1% от бременностите, като 20-30% от тях се дължат на засягане на отделителната система, което от своя страна в 50% от случаите е в резултат на хидронефроза…