Tagged: отит

Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Ferrum Phosphoricum

Клиничното наблюдение потвърждава действието на Ferrum phosphoricum при остри възпалителни състояния, протичащи със слабо повишена температура и астения, с тенденция към локална конгестия и кръвотечения (епистаксис)…

Остри заболявания на средното ухо при децата и усложненията им

Под остър отит се разбира инфекция на средното ухо с остро начало, признаци на възпаление и наличие на излив. Острият среден отит (ОСО) се счита за рецидивиращ, когато са налице 3 епизода в рамките на 6 месеца или 4 и повече епизода в рамките на 1 година…

Когато мъничето го заболи ухо…

Според статистиката отитът е най-често проявяващата се бактериална инфекция в детска възраст. Той е с най-голям интензитет във възрастта 6-12 месеца, като до 3-ата година засяга 80% от децата. За съжаление, при 40% от тях до навършването на 7-ата година се повтаря до 5 пъти…