Tagged: Относителни показания

Бъбречна биопсия в детската възраст

Бъбречната биопсия заема важно място в диагностичния процес и определянето на прогнозата при много бъбречни заболявания в детска възраст. При около 42% от биопсираните деца резултатът от биопсията оказва влияние и върху последващото лечение. За пръв път тази процедура е извършена през 1923 г. от Glyn като отворена хирургична интервенция.