Tagged: отомастоидит

Остри заболявания на средното ухо при децата и усложненията им

Под остър отит се разбира инфекция на средното ухо с остро начало, признаци на възпаление и наличие на излив. Острият среден отит (ОСО) се счита за рецидивиращ, когато са налице 3 епизода в рамките на 6 месеца или 4 и повече епизода в рамките на 1 година…