Tagged: от практиката

Дефекти в сексуалната диференциация, брой 8/2013

Термините сексуална детерминация и сексуална диференциация се използват за описание на два различни процеса. Сексуалната детерминация се отнася за събитията, които настъпват от момента на концепцията, в който се детерминира хромозомният пол, до момента на пълното структурно оформяне…