Tagged: офталмология в детската възраст

Ретинобластом в детската възраст

Ретинобластомът е най-честият злокачествен вътреочен тумор и един от най-честите солидни тумори в детска възраст. Честотата му варира от 1/15 000 до 1/20 000 живородени деца, а годишно в света се наблюдават 8000-9000 новорегистрирани случаи…