Tagged: Приятелска партия шах или война на световете

Мястото на пробиотиците в детската гастроентерология

Пробиотиците са силно промотирани в рекламите. Но кои от тях са доказано полезни при деца с гастроинтестинални проблеми и заболявания? Настоящият обзор е фокусиран върху препоръки и становища на Европейското дружество по детска гастроентерология и хранене (ESPGHAN), както и на значими клинични проучвания за употребата на пробиотици в детска възраст.

Психобиотиците – настояще и бъдеще

Понятието психобиотици се въвежда през 2013 г. от ирландския психиатър Тед Динън и обозначава клас пробиотични микроорганизми, които, приети в адекватни количества, могат да окажат положително въздействие при неврологични и психиатрични заболявания. Сега към това понятие се отнасят и пребиотиците, които са храна на пробиотиците и насърчават растежа и размножаването им. В обзора се разглеждат механизмите на действие, показанията и бъдещето пред този клас пробиотични бактерии.

Отвъд пробиотиците

С развитието на научните познания за микробиома и взаимодействието му с човешкия организъм и външните фактори са открити и други вещества, които имат благоприятен ефект върху човешкото здраве. За такива сега се приемат пребиотиците, симбиотиците, постбиотиците, психобиотиците и протеобиотиците.

Функционалните храни в детска възраст

Съществуват научни доказателства, според които функционалните храни и хранителни съставки могат да притежават благоприятен ефект върху здравето, освен осигуряването на хранителните потребности. От значение е да се оцени всяка функционална храна поотделно, което трябва да включва доказателства, че консумацията й повлиява благотворно здравето. Някои от най-ефективните съставки за модифициране на диетата и метаболитната активност особено в кърмаческа и ранна детска възраст са: пробиотици, пребиотици, омега-3 ДВПНКМ (DHA), нуклеотиди.

Чревна микробиота, хранене, здраве и болест, брой 4/2021

Съставът, богатството и разнообразието на чревната микробиота се влияе както от генетични, така и от фактори на средата, особено от диетата. Чревната микробиота е „суперорганизъм”, който повлиява метаболитния баланс и имунитета на макроорганизма. Нарушението във финия баланс между чревните микроорганизми и макроорганизма е патогенетичен фактор за развитието на много заболявания. Необходими са допълнителни проучвания за по-добро разбиране на ролята на чревната микробиота за промоцията на здраве и за развитието на различни заболявания.

Доц. д-р Миглена Георгиева: „Децата даряват светлина и озаряват пътя на лекаря“

Доц. д-р Миглена Георгиева, дм, завършва медицина през 1986 г. в Ленинградския педиатрически медицински институт с пълно отличие. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. През 1992 г. придобива специалност по детски болести. През 2005 г. – специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика – МУ Варна. През 2018 г. придобива специалност по хранене и диететика. От 2014 г. досега е началник на Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина”, Варна…