Tagged: проф. А. Куртев

Диференциална диагноза на комата, брой 6/2014

Кома (гръцки κῶμα, дълбок сън) е състояние на нарушение на трите основни мозъчни функции: съзнание, чувствителност и волева двигателност при запазени вегетативни функции. Пациентът е в безсъзнание, траещо повече от 6 часа…

Проф. Александър Куртев: “В България имаме добре обучени специалисти”

Проф. Александър Куртев, дмн, завършва ВМИ-София през 1968 г. като първенец на випуска. Професионален стаж: стажант-асистент (1969-1971); асистент (1971); старши  асистент (1976); главен асистент (1984); доцент (2003), професор (2005). От 1979 работи в Клиниката...