Tagged: проф. Литвиненко

Детски болести – II ниво

Детски болести – II ниво

Детски болести – II ниво Основен курс за специализиращи лекари, преминали 3 години от специализацията си. Начало: 02.10.2017 г. Продължителност: 30 календарни дни Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: проф. И. Литвиненко

Актуални проблеми на детската неврология

Актуални проблеми на детската неврология

Актуални проблеми на детската неврология Тематичен курс за педиатри и ОПЛ-та. Начало: 19.06.2017 г. Продължителност: 3 дни Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: проф. И. Литвиненко

Новости в педиатрията

Новости в педиатрията

Новости в педиатрията  Тематичен курс за завеждащ отделения, главни лекари от ДМСГД. Начало: 12.06.2017 г. Продължителност: 5 дни Курсисти: 20 База: СБАЛДБ Отг.: проф. И. Литвиненко