Tagged: Проф. Огнян Бранков

Остър апендицит, брой 4/2014

Острият апендицит е най-честото коремно хирургично заболяване в детската възраст, изискващо спешна диагноза и оперативно лечение. Честотата му е най-голяма при деца на възраст от 7 до 18 год. (78%), следвана от възрастта 3 – 7 год. (17%)…

Проф. Огнян Бранков: “Детският хирург трябва да има душата на дете”

Проф. Огнян Георгиев Бранков завършва Немска езикова гимназия в София (1965) и специалността медицина в МФ – София през 1972 г. Постъпва на работа в Секцията по детска хирургия на болницата „Н. И. Пирогов”...