Tagged: Проф. Пенка Переновска

Генетика и тежка астма при деца. Клиничен случай

Съвременната Ослерова медицина, базирана на симптомите при болестите, лека-полека дава път на новата медицина, базирана на механизма на развитие на заболяванията. Персонализацията е вълнуващата следващата стъпка в лечението на хроничните заболявания. А лечението, насочено към коригиране на определен генотип, е напълно нова посока в медицината…

Протрахиран бактериален бронхит в детска възраст

При много деца продължителната кашлица може да премине без лечение, но, когато няма подобрение на симптомите след най-малко четири до осем седмици и аускултаторно има значителни секрети в дихателните пътища, трябва да се подозира ПББ…

Клиничен случай на пневмококова плевропневмония с кръвохрак

ППО  е сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в детска възраст, една от най-честите нозологични единици, изискващи хоспитализация. Според съвременните препоръки при голяма част от децата с подозирана ППО…

Етиологичен профил на пневмонията, придобита в обществото при хоспитализирани деца, брой 9/2019

Точното охарактеризиране на причините за ППО е от съществено значение за насочване на правилната терапия и за избягване на ненужните антибиотични прескрипции.

Белодробни прояви при първичен имунен дефицит

Ранната диагноза на ПИД и подходящата терапия намаляват честотата на белодробните инфекции. Разграничаването на обратимите от необратимите изменения в белите дробове, както и оценката на тяхната тежест имат важно значение с оглед оптимизиране на терапията и прогнозата…

Приложение на алтернативни методи за терапия на бронхиалната астма в детската възраст

Мотивиращите фактори, насочващи пациента към алтернативни методи, са две категории – проблематични аспекти в конвенционалното лечение и атрактивни страни на комплементарното…

Независимо медицинско обучение „Инхалаторна терапия в детската възраст“-Варна

Независимо медицинско обучение „Инхалаторна терапия в детската възраст“-Варна

Независимо медицинско обучение „Инхалаторна терапия в детската възраст“ ще се проведе на 01 април 2017 г. в Hotel Golden Tulip,  Варна. Събитието се организира с любезното съдействие и подкрепа на Глаксо Смит Клайн България....