Tagged: разстройства в аутистичния спектър

Ранни знаци за аутистични тенденции при бебета и малки деца

Изследователският екип на PREOUT предлага три въпросника като комплект от последователни инструменти, идентифициращи ранни комуникативни затруднения, които биха могли да доведат до аутистична еволюция…

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част2)

Към настоящият момент не са известни неблагоприятни ефекти от периконцепционалния прием на ФК в препоръчителните дози. Делът на бременни жени, приемащи ФК е нисък (около 40% от американките, 33% от норвежките, 9% от българките по данни от наше пилотно проучване сред 300 млади майки в гр. Варна), въпреки че болшинството бременности са желани и /или планирани…

Ваксините не са свързани с аутизъм: потвърден с медицината на доказателствата мета-анализ от случай-контролирани и кохортни проучвания

Налице е голям дебат относно възможността да има връзка между ваксинацията в детска възраст и последващото развитие на аутизъм. Той прераства в основен за общественото здравеопазване проблем, защото страхът от връзка между имунизациите и аутизма води до увеличение на ваксинопреодотвратимите заболявания…