Tagged: рак на маточната шийка

Сравняване на ефективността на ваксини за профилактика на човешки папиломен вирус (HPV)

Познаването на преимуществата и разликите на двете HPV-ваксини е важно за ежедневната клинична практика и избора на оптимално ефективна защита за пациента. Ако фокусът е защитата от високорискови типове папиломни вируси, а не от генитални брадавици, ваксинирането с Cervarix би било по-добрият избор. Ако фокусът е върху превенция на нискорискови типове на човешки папиломен вирус или кондиломи, то Gardasil е по-подходящата ваксина…

Преодоляване на несъответствието познание – поведение. Ефектът от листовките за НРV ваксинацията, основаващи се на медицината на доказателствата, върху разбирането, намерението и крайното решение за ваксинация

Небалансирано поднесената информация е проблем в коментирането на медицински факти. Диапазонът на този баланс се движи между непълна, непрозрачна информация (пропуснати евентуални вреди, докладване на относителен вместо абсолютен риск, който дава съотношението редукция/увеличение) до активно убеждение…

Глобалният експертен съвет по безопасност на ваксините (Global Advisory Committee on Vaccine Safety) – последни данни за безопасност на НРV ваксините

На срещата на 13 юни 2013 г. Глобалният експертен съвет по безопасност на ваксините направи преглед на все по-натрупващите се данни за безопасността на НРV имунизацията. Последният такъв преглед е правен през юни 2009 г. По това време Глобалният експертен съвет потвърждава, че събраните до този момент данни за безопасността на НРV ваксините са убедителни и че има стартирани проучвания, проследяващи НРV ваксинацията успоредно с прилагането на строг контрол върху нежеланите лекарствени реакции…

Глобално намаление на раковите заболявания, свързани с човешкия папиломен вирус (НРV)

Злокачествените заболявания, причинени от HPV, представляват глобален проблем за общественото здраве. На практика всички случаи на рак на маточната шийка са свързани с НРV, като в 70% от случаите причинители са НРV 16-и и 18-и тип…