Tagged: ранно детско развитие

Тревогите на майките или за вредата на майчината депресия върху детското здраве

Следродилната депресия е един от онези феномени, които като че ли със самото си название се приемат като нещо средно между неизбежно бедствие, самосбъдващо се предсказание и патологичност, доказваща нормалността на майката.

Стандартите за ранно детско развитие и учене – ориентир за цялостното физическо и психическо благополучие на детето

Стандарти з аранно детско развитие за деца до 3-годишна възраст са разпоредени от Българската академия на науките за периода 2008 – 2014 г.

Ранното детско развитие – реалност и перспективи

По време на форума бе обявено стартирането на платформата „Първите седем години“, която цели чрез съвместните усилия на БЧК, БПА, Столична община, Национална мрежа за децата, Държавна агенция за закрила на детето и КиндиРу да се създаде единна политика за ранно детско развитие…

Първият център за ранна интервенция при деца с аутизъм отваря врати до месец

У нас специализирани центрове за деца с аутизъм има само в София и Габрово. Според данните на Американския център за контрол на заболяванията, едно на всеки 95 деца развива аутизъм, но в България такава статистика няма. Ранната интервенция води до впечатляващи резултати при тези деца…

Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект

В София на 12 и 13 ноември 2014 г. се проведе среща на високо ниво „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“. Конференцията обединява усилията на 3 водещи организации, работещи в подкрепа на децата и семействата – УНИЦЕФ, Фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата…