Tagged: Респираторни симптоми при болестта на Кавазаки. Клиничен случай

Респираторни симптоми при болестта на Кавазаки. Клиничен случай

В детската възраст БК е вторият по честота васкулит след болестта на Henoch-Schonlein. Навременното поставяне на диагнозата и започването на лечение с имуноглобулин и висока доза аспирин намаляват риска от коронарни усложнения и съответно – подобряват прогнозата за дългосрочния изход при засегнатите пациенти…