Tagged: родителство

Да привличаш (бащи) на инат? Ролята на здравните специалисти в насърчаването на активното бащинство

Напоследък се говори все повече за активното бащинство и нуждата от по-пълноценно включване на мъжете в грижите за децата. Редица научни изследвания показват, че колкото по-рано мъжете започнат да полагат грижи за децата си,...

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 3)

По отношение на ролите в отглеждането на детето жените недвусмислено заявяват, че майката е по-важният от двамата родители „бащи много – майката е единствена!“. За тях е очевидно, че по-натовареният от двамата родители също е майката – и по отношение на времето, посветено на семейството, и по отношение на отговорностите…

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 2)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата….