Tagged: ротавирусен гастроентерит

5 важни въпроса за ротавирусната ваксинация

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) и наблюдава ли се вече ефект от това, че вече повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна се срещнахме с трима общопрактикуващи лекари с педиатрична практиката от Североизточния регион на България…

Оценка на влиянието на ротавирусната ваксинация върху колективния имунитет

Съществуват категорични данни, че ротавирусната ваксинация в Съединените щати и страните от Латинска Америка има доказан ефект върху колективния имунитет сред децата на възраст под една година…

Ротавирусните гастроентерити при деца на възраст под пет години в първичната медицинска помощ в България: обсервационно проучване

Настоящото проучване има за цел да изследва честотата и тежестта на случаите на ротавирусен гастроентерит (RVGE) в първичната медицинска помощ в България за период от една година…

Ротавирусните инфекции все по-често засягат и бебетата

Повече от 94% от децата у нас се заразяват от ротавирус. Годишно между 18 000 и 20 000 деца постъпват в болница заради остри гастроентерити, а Националната здравна каса отделя около 10-12 млн. лв. за лечение на остри разстройства…

Препоръки на Европейската асоциация по детски инфекциозни болести относно ротавирусната ваксинация 

Първите, основани на доказателства препоръки за ротавирусни ваксинации в Европа са подготвени по време на лицензирането на двете живи ротавирусни ваксини (Rotarix, GlaxoSmithKline Biologicals, and RotaTeq, Sanofi Pasteur MSD) през 2006 г. и публикувани през 2008 г. Оттогава няколко страни в Европа и в света приеха универсалните ротавирусни ваксинации за всички здрави бебета като част от националните програми за имунизация…

Ротавирусна инфекция и възможности за превенция, брой 2/2015

Острите диарийни заболявания в кърмаческата и ранната детска възраст са едно от най-големите предизвикателства пред системите на общественото здравеопазване в света. Почти всяко дете преди навършване на 3-5-годишна възраст е заразено с ротавируси (РВ). Това означава, че тe са основен етиологичен причинител на тежки форми на диария с обезводняване в целия свят…

Икономически и психологически ефект на ротавирусната инфекция в Испания: литературен обзор

Резултатите показват, че 14% до 30% от хоспитализациите по повод на остър гастроентерит при децата под 5 години се дължат на ротавирус. Приблизително 25% от децата с ротавирусен гастроентерит се нуждаят от хоспитализация със среден престой от 3 до 6 дни, като приемът в болница и по-дългият престой са по-чести при по-малките деца…

Ротавирусната ваксинация в Европа – движещи фактори и бариери

В Европа тежестта на заболяването като цяло се основава на въздействието на ротавирусния гастроентерит върху разходите в областта на здравеопазването, а не на базата на смъртни случаи. Тежестта на ротавирусното заболяване в Европа е значителна поради използването на голямо количество ресурси и поради възможните тревожни последици за семействата на децата…

Проява на „колективен имунитет” след 2-годишен период на масова имунизационна програма срещу ротавирусен гастроентерит в Австрия

Ротавирусните ваксини са регистрирани в Европейския съюз от 2006 година, а през 2009 година Експертният съвет към Световната Здравна Организация препоръча масова ваксинация срещу ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) на всички деца по света. Положителното съотношение полза-риск на ротавирусните ваксини е прието като неоспоримо от СЗО, Европейската агенция по лекарствата и FDА, които също препоръчват масово прилагане на ротавирусна ваксинация в световен мащаб…