Tagged: СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”

Нeонатален скрининг за критични вродени сърдечни заболявания чрез провеждане на пулсоксиметрия, брой 6/2019

Детайлното физикално изследване подобрява значително диагностиката на ранните хипоксемични състояния. Адекватната пренатална ултразвукова диагностика, физикалният преглед и скринингът с пулсоксиметрия могат да повишат до 90-95% откриваемостта на критичните ВСМ.

Доц. Радка Савова: „Детското здравеопазване се нуждае от достатъчно квалифицирани педиатри и нова организация на педиатричната мрежа“

Доц. Радка Савова завършва медицина в Медицинска академия – София през 1979 г. В продължение на три години практикува като ординатор в отделение за деца с хронични, респираторни и алергични заболявания…