Tagged: Семейна и социална среда на новороденото”

В МУ-Варна ще се проведе следдипломно обучение на тема „Семейна и социална среда на новороденото“

В периода 5-7 юли 2019 г. в МУ-Варна ще се проведе следдипломно обучение на тема „Семейна и социална среда на новороденото”. Организатор е Катедра „Хигиена и епидемиология” към ФОЗ. Ръководител на курса е ас....