Tagged: Синдром на Търнър – закъсняла диагноза

Синдром на Търнър – закъсняла диагноза

Целта на настоящото съобщение е обостряне вниманието на личните лекари и педиатрите към проблемите на растежа. Момичета с необясним нисък ръст и забавен пубертет трябва своевременно да бъдат насочвани за консултация с детски ендокринолог. Ранното начало на лечението с растежен хормон подобрява крайния ръст с 5 до 8 см и позволява по-добро физическо и психическо здраве.