Tagged: сколиоза

Сколиоза

Сколиозата е състояние, при което гръбначният стълб на човек се изкривява странично. Тя засяга около 3% от хората и най-често се наблюдава във възрастта между 10 и 20 год., като момичетата са засегнати 4 пъти по-често.
Извивката обикновено е “S”- или ”C”-образна, триизмерна. Болката е типична за пациентите, приключили костния растеж, и се влошава с възрастта. Диагнозата се потвърждава с теста на Adam и рентгенографии. Стандартната техника за оценка на тежестта на курватурата е измерването на ъгъла на Cobb.

Лекция за иновативно лечение на гръбначните заболявания в „Александровска“

В столицата отваря врати първият за Европа център за лечение на гръбначни заболявания, а по случай откриването д-р Майкъл Фаръл ще проведе лекция за лечението на болести на гръбначния стълб…

Сколиоза или неправилен стоеж – един въпрос, два отговора

Терминът „сколиоза“ е използван за пръв път от Гален (131–201 г.н.е.). Гръцката дума σκολίωσις [сколиозис] означава „огъване“. Сколиозата представлява изкривяване на гръбнака във фронталната равнина, което, измерено на фасова рентгенография, е повече от 10°….

Най-често срещани проблеми на опорно-двигателния апарат в детска възраст, брой 4/2015

Познаването на устройството, нормалния растеж и развитие на детския скелет е от основно значение при клиничния преглед и поставянето на диагнозата. Проблемите, свързани с опорно-двигателния апарат в детска възраст, могат да бъдат разделени на две големи групи: травматични и ортопедични…

Профилактични прегледи и рехабилитация за деца с гръбначни изкривявания

На 8 май 2014 г. в “Пирогов” ще се проведат профилактични прегледи и
рехабилитация за деца с гръбначни изкривявания (сколиоза). Профилактиката ще
проведе под ръководството на началника на Отделението по рехабилитация в
спешната болница д-р Красимира Казалъкова…