Tagged: специализация

Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза

“Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза“

Тематичен курс за педиатри

Продължителност: 2 дни

Начало: 04.05.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: проф. д-р Тинчева, дм.

Кредитни точки: 16

Лечение с инсулинови помпи

“Лечение с инсулинови помпи“

Тематичен курс за педиатри със специалност детска ендокринология, ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 06.04.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова, дм.

Кредитни точки: 16

Детска коремна ехография

“Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 07.12.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

Детска коремна ехография

“Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 30.03.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата

“Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-ендокринолози, неонатолози, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 25.05.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези

“Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези“

Тематичен курс за педиатри, ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 20.05.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стефанова

Кредитни точки: 15

Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст

“Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 09.03.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова

Кредитни точки: 16

Вроден хипотиреоидизъм и надбъбречнокорова хиперплазия – скрининг, диагноз, лечение,проследяване след поставяне на диагноза, проблеми след навършване на 18 години

„Вроден хипотиреоидизъм и надбъбречнокорова хиперплазия – скрининг, диагноз, лечение,проследяване след поставяне на диагноза, проблеми след навършване на 18 години“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози, неонатолози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 28.09.2015

Курсисти: 30

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

Новости в детската нефрология

„Новости в детската нефрология“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-нефролози

Продължителност: 3 дни

Начало: 16.11.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: д-р Митева-Шумналиева

Кредитни точки: 24