Tagged: спешна педиатрия

Спешна педиатрия: Гастроентерология

Труд, базиран на Третата национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Съставена от водещите наши педиатри, книгата може да служи не само за повишаване на квалификацията…

Спешна педиатрия: Неонатология

Труд, базиран на Втората национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Книгата засяга важни въпроси, свързани с храненето на кърмачето и патологията на храносмилателната система…

Спешна педиатрия

Труд, базиран на Първата национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Подходяща за всички педиатри и общопрактикуващи лекари, които първи застават пред болното дете…

Проф. Тоньо Шмилев: “Работният ми ден минава все по-бързо”

Проф. Шмилев завършва медицина в Пловдив. Работи в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ-Пловдив от 1975 г. Понастоящем е началник на Интензивно отделение към Клиниката по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги”-Пловдив. Има специалности...