Tagged: Тема на броя

Изгаряния при деца – видове, рискови фактори и превенция, брой 7/2017

Напредъкът в медицината през последните три десетилетия значително намали смъртността и скъси болничния престой на децата с изгаряне, лекувани в специализирани отделения по изгаряне…

Лечение с растежен хормон в детска възраст, брой 11/2014

Може би първият човек, който е разпознат като модел на вроден хипопитуитаризъм (дефицит на растежен хормон), е Чарлз Шерууд Стратън (1838-1883), известен като генерал Том Тюмб, който е женен за Лавина Уоран…

Остър апендицит, брой 4/2014

Острият апендицит е най-честото коремно хирургично заболяване в детската възраст, изискващо спешна диагноза и оперативно лечение. Честотата му е най-голяма при деца на възраст от 7 до 18 год. (78%), следвана от възрастта 3 – 7 год. (17%)…

Лечение на митохондриалните болести, брой 4/2013

Митохондриалните болести са наследствени заболявания, резултат от мутации в митохондриалния и нуклеарния геном. Митохондриалният геном представлява двойноверижна, кръгла молекула с локализирани 37 гени, като митохондриалната ДНК мутира 10 пъти по-често от нуклеарната…