Tagged: течности

Хранене за предотвратяване на бъбречна калкулоза в детска възраст

Децата с нормална бъбречна функция имат голяма вариабилност в количеството и качеството на нутриентите, които могат да приемат. За жалост, тези с бъбречно заболяване имат по-ограничено разрешено хранително разнообразие поради намалената бъбречна екскреция и/или поради завишената тубулна екскреция…