Tagged: „умен“ инсулин

„Умен“ инсулин се освобождава в зависимост от плазмената концентрация на глюкозата

Идеята на „умния“ инсулин е подкожното инжектиране на препарата да се случва веднъж на ден, или дори на седмица, а хормонът да се освобождава в зависимост от плазмената концентрация на глюкозата (глюкозата действа като молекула индикатор)…