Tagged: Уницеф

Детската смъртност и резистентността към антибиотици

Появата на бактерии, развили антибактериална резистентност, е повлияна от прекомената им и неналожителна употреба. Проблемът ще бъде разгледан тази есен на високо равнище по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои в Китай.

Ранното детско развитие – неделима част от грижите за здравето и благополучието на всяко дете, брой 6/2016

Близо 200 милиона деца в света, на възраст до 5 години, в днешно време живеят в условия на бедност – отдалечени селски райони или бедни градски квартали, което възпрепятства възможността им да постигнат своя потенциал на развитие.

Насилието над деца и ролята на педиатрите за справяне с него

Закрилата на детето срещу „всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления“ е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето

Тревогите на майките или за вредата на майчината депресия върху детското здраве

Следродилната депресия е един от онези феномени, които като че ли със самото си название се приемат като нещо средно между неизбежно бедствие, самосбъдващо се предсказание и патологичност, доказваща нормалността на майката.

Стандартите за ранно детско развитие и учене – ориентир за цялостното физическо и психическо благополучие на детето

Стандарти з аранно детско развитие за деца до 3-годишна възраст са разпоредени от Българската академия на науките за периода 2008 – 2014 г.

Нов медико-психологически център за деца и юноши

На пресконференция в Столична община бяха обсъдени резултатите от проект за Медико-психологически център за деца и юноши, насочен към подобряване на грижите за деца с психически увреждания и техните семейства…

Ранното детско развитие – реалност и перспективи

По време на форума бе обявено стартирането на платформата „Първите седем години“, която цели чрез съвместните усилия на БЧК, БПА, Столична община, Национална мрежа за децата, Държавна агенция за закрила на детето и КиндиРу да се създаде единна политика за ранно детско развитие…

Какво трябва да знаем за фактора „колебание по отношение на ваксините“?

Доказателствата за ползите от ваксините са безспорни. Ваксинацията е един от най-успешните и ефективни методи за здравна профилактика и за драстично намаляване на заболяваемостта и смъртността от ваксинопредотвратими болести в цял свят…