Tagged: фонд за лечение на деца

Повече българчета ще се лекуват в чужбина

Повече българчета ще се лекуват в чужбина, показа отчета на Център „Фонд за лечение на деца” за първите шест месеца на 2015 г. Според статистиката за същия период на 2013 г. зад граница са лекувани 57 деца, а през 2014 г. – 128. През първите шест месеца на тази година техният брой е 182…

Липсват евтини лекарства за профилактика на бъбречни заболявания при деца

В аптеките липсват евтини лекарства за профилактика на бъбречните заболявания при деца, съобщиха от Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания. Към момента 15 деца в страната са на хемодиализа. От Министерството на здравеопазването са препоръчали на родителите да се обърнат към “Фонда за лечение на деца”…

1284 деца са били одобрени за лечение от “Фонда за лечение на деца” през 2014 г.

Отчетени са 12 милиона лева приходи за изминалата година, като 11,7 от тях са от републиканския бюджет. 251 хиляди лева са били дарения, като Александров отчита, че те са по-малко от 2013 г. „Надяваме се, че тази година с новите кампании ще има и повече дарения“, оптимистичен е той. Припомняме, че за тази година планираният бюджет отново е на стойност 12 милиона лева…

35 деца ще се лекуват със средства на Фонда за лечение на деца

Трима от малките пациенти ще се лекуват извън страната за първи път, а други 16 ще продължат терапията си в чужбина. 14 деца ще бъдат подпомогнати за лечение, което се осъществява в България, но не се заплаща от българската здравна система…