Tagged: хомеопатия при запек

Хомеопатично лечение на транзиторни храносмилателни нарушения при новороденото и малкото кърмаче

Хомеопатията е добър избор за лечение и облекчаване на симптомите на транзиторни храносмилателни затруднения при новородени и кърмачета. Нейни основни предимства са липсата на странични действия, бързото облекчаване на симптоматиката и ниската цена на лечението…