Tagged: хранене

Здравословното хранене през бременността – фактор в профилактиката на детската заболеваемост

Профилактиката на заболяванията в детска възраст може да започне още в периода на вътреутробното развитие. Редица фактори на околната среда влияят върху процесите на растеж и развитие на детския организъм. Хранителният статус на майката по време на бременност може да бъде основен епигенетичен фактор и да промени фенотипната изява на феталния геном. Оптималният хранителен статус на майкaтa е един от най-влиятелните негенетични фактори за здравословно развитие на плода. Както недохранването, така и затлъстяването на бъдещата майка могат да повлияят отрицателно върху процесите на растеж и развитие и върху здравословното състояние на потомството.
Целта на настоящия обзор е да представи научни доказателства за връзката между храненето на бременната жена и здравето на нейното потомството.

Чревна микробиота, хранене, здраве и болест, брой 4/2021

Съставът, богатството и разнообразието на чревната микробиота се влияе както от генетични, така и от фактори на средата, особено от диетата. Чревната микробиота е „суперорганизъм”, който повлиява метаболитния баланс и имунитета на макроорганизма. Нарушението във финия баланс между чревните микроорганизми и макроорганизма е патогенетичен фактор за развитието на много заболявания. Необходими са допълнителни проучвания за по-добро разбиране на ролята на чревната микробиота за промоцията на здраве и за развитието на различни заболявания.

Как да „нахраним“ имунитета през пролетта?

Проучвания показват, че хранителните навици за цял живот се формират между 6- и 12-годишна възраст. Дотук добре, но изследванията също сочат, че все по-често децата са с наднормено тегло и дори със свръхтегло. Данните на изследване на Министерството на здравеопазването от 2011 г. гласят, че всяко четвърто дете нагъва сладки тестени изделия всеки ден, а 30% от учениците обядват всекидневно пици и банички…

Десет неща, които педиатрите биха искали родителите да знаят

Първите години от живота на детето могат да са преизпълнени със стрес и всякакви страхове. Не само за родителите, но и за детето. Педиатри от всички краища на САЩ имаха възможността да дадат съвети на родителите на мъничета.

Кърменето и ползите от него: становище на ЕSPGHAN, част 1

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 49, 2009, 112-125. Извадки от публикация на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN).   Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN) – Комисия...

Децата в бедни семейства страдат 3 пъти по-често от наднормено тегло и затлъстяване

Децата на възраст 11 години, които живеят в по-бедни семейства страдат 3 пъти по-често от наднормено тегло и затлъстяване, в сравнение с по-заможните си връстници, съобщават учени от лондонския University College.   Резултатите от...

Съвременни стратегии за хранене на недоносени деца, брой 7/2015

През последните години се установява както нарастване на броя на преждевременните раждания, така и значително повишаване на преживяемостта сред недоносените деца с много ниско и изключително ниско тегло…

Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст (видео)

С проблемът „Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст“ се запознаха участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, който се проведе в град Несебър от 28-ми до 31-ви май 2015г.