Tagged: хроничните незаразни болести

Интервенционни мерки за намаляване на риска за здравето на децата от пасивното тютюнопушене

В глобален мащаб тютюнопушенето е една от доказаните водещи, предотвратими причини за болестност, смъртност и инвалидност. Множество изследвания през последните 50 г. документират и значим здравен риск вследствие на пасивното излагане на тютюнев дим…

Проф. Пламен Димитров: “Добрият лекар притежава висок професионализъм…”

Проф. Пламен Димитров, дм, завършва висше образование по медицина през 1988 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по епидемиология в Мичиганския щатски университет, САЩ, а през 2011 г. завършва магистратура по обществено здраве...

Хроничните незаразни болести – политики и стратегии, брой 7/2014

Хроничните незаразни болести (ХНБ), сред които сърдечно-съдовите, злокачествените, диабетът и хроничните респираторни заболявания, са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в държавите с ниски и средни доходи…