Tagged: Цветелина Миланова

Нови модели в рехабилитацията на деца с двигателни проблеми, брой 3/2019

Съвременните рехабилитационни подходи не се опитват да коригират двигателните модели, а се фокусират все повече върху моторното учене, като отчитат важността на идентифицирането на функционалните цели и осигуряването на успех и контрол от страна на детето. Те използват естественото поведение на детето, като упражненията и игрите са насочени към усвояване на специфични умения…

Цветелина Миланова: „Децата, повече от всеки друг, се нуждаят от комплексна подкрепа”

Цветелина Миланова завършва Полувисшия медицински институт „Й. Филаретова” – София, специалност „Рехабилитатор”, през 1991 г. През 1998 г. се дипломира като бакалавър по Социална педагогика, а през 2005 г. – като магистър, специалност „Рехабилитация на лица с нервносоматични заболявания“ в СУ „Св. Кл. Охридски”…