Tagged: целиакия

Захарен диабет и целиакия

Автоимунните заболявания са резултат на генетична предразположеност, която при определени условия взаимодейства с фактори на околната среда и отключва развитието на имунен отговор към собствени тъкани и органи с клиничната изява на автоимунна болест. Главният комплекс на тъканна съвместимост (Мajor histocompatibility complex, MHC) в хромозома 6p21.3 е основният локус, с който се свързват множество автоимунни заболявания…

Най-новото за глутеновата чувствителност (видео)

През последните години непоносимостта към глутен се радва на голямо медийно и обществено внимание, а безглутеновите хранителни продукти заемат все по-голяма част от стелажите в супермаркетите. Мода или здравословен режим е спезването на безглутеновата диета?