Tagged: Черепните аномалии

NOMID/CINCA СИНДРОМ

NOMID/CINCA синдромът е хронично възпалително заболяване, което започва при раждането и продължава през целия живот. Далечната прогноза е лоша – прогресираща глухота, зрителни и неврологични увреждания и неубедителни терапевтични резултати…