Tagged: чернодробни заболявания

Доц. Емилия Пантелеева: Утвърждаването и влизането в сила на отдавна подготвения стандарт по детска гастроентерология би направил работата ни по-ефективна

Доц. Пантелеева има специалност „Детски болести” и „Детска гастроентерология”. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Диагностична стойност на имунологичните маркери за целиакия в детска възраст”…

Клиничен случай: седемгодишно дете с исхемичен хепатит

Исхемичният хепатит е относително рядко състояние, което се наблюдава при 0.16% до 0.50% от пациентите, лекувани в интензивни отделения. Най-често се дължи на хиповолемия (тежка дехидратация, масивно кървене), остра сърдечна недостатъчност, токсичен или септичен шок, продължителен гърч. Характеризира се с преходно увеличаване на чернодробните ензими, без да е засегната никоя от функциите на черния дроб…