Tagged: ясла

Здравно-хигиенна оценка на яслените групи на ОДЗ

Яслените групи към ОДЗ по подобие на самостоятелните детски ясли (ДЯ) са утвърдена социална форма и практика в помощ на семействoто за отглеждане, възпитание и развитие на децата от ранна детска възраст. Основна тяхна задача е промоцията на детското здраве…