Tagged: 1 детска консултативна клиника

Д-р Велислава Петрова: „Български пациенти се нуждаят от млади, компетентни и отдадени на професията лекари“

Д-р Велислава Петрова завършва медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. В началото на 2019 г. завършва специалност „Здравен мениджмънт“ в УНСС с успешно защитена дипломна работа на тема „Регулативни механизми и социални последици от отказа от ваксинопрофилактика“. От януари 2017 г. до момента специализира педиатрия  и работи като лекар-специализант в Поликлиника България…