Tagged: 3D принтиране в медицината. Приложение в детската кардиология

3D принтиране в медицината. Приложение в детската кардиология

3D моделирането и последващото 3D принтиране представляват нов образен метод в медицината. Той позволява с висока степен на точност да се предостави пациент-специфичен модел. Намира приложение в предоперативната подготовка – планиране и определяне на оперативната стратегия. Може да се използва и при комуникацията с пациента (и родителите му), както и за обучение на медицинския персонал.